Novosti

zakoni, uredbe, ovrhšni, blagajnički

Novosti u platnom prometu

Od 01.06.2013. uvode se novi nalazi za plačanje HUB 3 i HUB 3Azbog uvođenja standardiziranog oblika broja računa (IBAN).
Prema čl. 15. st. 3. Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa, od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija koristit će se za izvršavanje svih platnih transakcija, a kreditne institucije otvarat će nove račune  isključivo prema IBAN konstrukciji.
Ipak, prema čl. 15. st. 5. prethodno navedene odluke, kreditne institucije obvezne su do 1. lipnja 2014. zaprimati i provoditi obradu naloga za plaćanje u kojima  je „stari“ transakcijski račun primatelja (17 znakova)
.

Novi rokovi podnošenja PDV obrazaca

Od 01.srpnja, 2013. prema novom Zakonu o PDV-u , prijava PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave vršit će se do 20-tog u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.
Obveza plaćanja PDV-a ostat će i nadalje do konca mjeseca koji slijdi po završetku obračunskog razdoblja.

Oprost i reprogram poreznog duga za propale građane i obrtnike

Više o oprostu i reprogramu duga saznajte ovdje.

Obrtnici i slobodna zanimanja plačaju naknadu za opće korisne funkcije šuma

      Na temelju Odluke i Rješenja Ustavnog suda, od 26. lipnja 2012. (Nar.nov.br.68/12.) naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćaju i obrtnici i slobodna zanimanja. To znači da su obvezni sastaviti obračun za dio 2012. godine .

Blagajnički maksimum

     Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, svi obveznici fiskalizacije 1. siječnja 2013. obvezni su internim aktom utvrditi visinu blagajničkog maksimuma u skladu s potrebama svog poslovanja i uvjetima sigurnosti, ali najviše do propisanih svota.
     Propisana visina blagajničkog maksimuma za mikro subjekte I obrtnike iznosi  10.000,00 kn, za male subjekte 30.000,00 kn , za srednje subjekte 50.000,00 kn , za mjenjačnice 100.000,00 kn.
     Obveznik fiskalizacije koji svotu iznad blagajničkog maksimuma ne uplaćuje na svoj račun kod banke u propisanom roku, kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 kn, a za navedeni prekršaj kazna za odgovornu osobu u pravnoj osobi je od 1.000,00 do 50.000,00 kn.
Primjer Odluke o visini blagajničkog maksimuma vidi ovdje .
Za pregledavanje odluke vam je potreban Adobe Reader, ukoliko ga nemate preuzmite ga ovdje.

Novosti u ograničenju ovrhe na plaču

Ako radnik (ovršenik) prima plaću:

a) u svoti nižoj od prosječne netoplaće u RH - tada se smije plijeniti samo 1/3 radnikove plaće,
b) u svoti višoj od prosječne netoplaće u RH - tada se smije plijeniti sve iznad 2/3 prosječne neto plaće u RH.

Fiskalizacija

     Svi obvaznici fiskalizacije dužni su donijeti Internu odluku  kojim se uređuje se popis poslovnih prostora s pripadajućim adresama i oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima, radno vrijeme te pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa.
Primjer Odluke vidi ovdje.

Interni akt pogledajte ovdje.

Adobe Reader, ukoliko ga nemate preuzmite ga ovdje.

 

 

 

Vaš pouzdani partner - Knjigovodstveni ured VIDAK